Tibetan Buddha Statues

Tibetan Buddha & Bodhisattva Statues

View our collection of Tibetan Buddha statues and Bodhisattva statues of Shakyamuni Buddha, Manjushiri, Avalokiteshvara, Padmasambhava, Vajrasattva, Maitreya, Samantabhadra, Tara and others all hand cast in copper made in Nepal.